تستوسترون پروپیونات تزریقی زد پی اچ سی | ZPHC

دسته: , 0 از 5
آماده ارسال
خرید محصول تستوسترون پروپیونات تزریقی زد پی اچ سی | ZPHC

قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

تستوسترون پروپیونات تزریقی زد پی اچ سی | ZPHC

تستسرون پروپیونات تزریقی 

  • تستوسترون پروپیونات تک میل زد پی اچ سی با دوز 100 میلی گرم در هر میلی لیتر .
  • تستوسترون پروپیونات دو میل زذ پی اچ سی با دوز 200 میلی گرم در هر میلی لیتر
  • تستوسترون پروپیونات 10 میل زد پی اچ سی با دوز 100میلی گرم در هر میلی لیتر .
  • تمامی فرم های این محصول دارای چک کد منحصر به فرد میباشند و میتوانید اصالت کالا را در سایت اصلی زد پی اچ سی استعلام بگیرید.

تستوسترون پروپیونات، یا تستوویرون یک داروی استروئید آنابولیک با تأثیرات آندروژنیک است که در ترکیب داروهای مشهور سوستانون ۱۰۰، سوستانون ۲۵۰ و اومادرین به کار می‌رود. این ترکیب پودر کریستالی سفید رنگ غیرقابل حل در آب، قابل حل در الکل، کلروفورم، اتر، استون و روغنهای گیاهی است. این ترکیب در برابر تابش نور حساس است

توضیحات

تستسترون ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت 

به ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺎخه ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت دوره اﺛﺮ آن و ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ به اﺳﺘﺮهای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و ‫ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺣﺎﻟﯽ که اﺳﺘﺮهای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت تنها هفته ای ﯾﮏ ﺑﺎرﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ‫ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ هر ۳روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ نگه داشتن سطح آن‫ در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

‫به ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‫ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ احتباس آب و ﻧﻤﮏ زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‫

ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼحظه ای اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و به ﺳﺮﻋﺖ از درون ﺧﻮن ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‫به همین دلیل در ورزش های ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜـﻞ وزنهﺑﺮداری و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﮐﺸﺘﯽ‫ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد.

تست مشاهده در آزمایش دوپینگ

ﻣﺪت ردﯾﺎﺑﯽ دارو ﺑﺮای ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن نتیجه آزﻣﺎﯾﺶ‫ دوﭘﯿﻨﮓ در اﯾﻦ اﺳﺘﺮ ﺣﺪود ۲ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ که ﺑﺮای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و‫ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت ﺣـﺪود سه ﻣـﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازاﯾـﻦ رو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ وﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ .

 

قدرت جذب دارو و اثربخشی

این دارو در مقایسه با دیگر استرهای تستوسترون نظیر: تستوسترون سی پیونات و تستوسترون انانتات از قدرت جذب بالاتری برخوردار بوده و سریع تر نیز عمل می کند.

در مورد مصرف تستوسترون سی پیونات و تستوسترون انانتات، یک تزریق در هفته کافی به نظر می رسد اما کسانی که از تستوسترون پروپیونات استفاده می کنند، حداقل باید هر سه روز یک بار یک تزریق از این دارو را انجام دهند.

حدود 90٪ از دوز تستوسترون که به صورت عضلانی تجویز می شود، به عنوان ترکیبات اسید گلوکورونیک و اسید سولفوریک تستوسترون و متابولیت های آن در ادرار دفع می شود.

از بقیه دوز، تقریباً 6٪ از آن هم از طریق مدفوع دفع خواهد شد.

دوز مصرفی

نمونه های اصلی این دارو به صورت تزریقی و در ویالهای ۱۰ میلی لیتری و یا به صورت آمپولهای ۲ میلی لیتری تهیه و عرضه می شود. دز و مقدار مصرف مجاز این دارو نیز در حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی گرم در هفته توصیه شده است.

نیمه عمر:

نیمه ی عمر آن تقریبا کم ترین نیمه عمر بین داروهای هم خانواده ی خود است که مدتی برابر با 4.5 روز می باشد، از این رو به هنگام مصرف برای تاثیردهی بیشتر باید به درستی مقدار مصرف کنترل شود.

 

مشخصات

مشخصات

نوع محصول

آمپول

مصرف کننده

خانم ها و آقایان

سن مصرف کننده

بالای 18 سال

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
۷۵۰,۰۰۰ تومان